Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


461282
 
Stowarzyszenie Dom Nadziei- nasze dzisiaj i jutro

Poniższy tekst jest głównie adresowany do rodziców, którzy chcieliby spotkać się i porozmawiać o radościach i problemach wynikających z faktu urodzenia dziecka niepełnosprawnego.Idea powołania do życia stowarzyszenia powstała w październiku 1999 roku w grupie dwudziestu rodziców dzieci niepełnosprawnych. Decyzją Sądu Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 8. 06. 2000 roku.
    Czym kierowaliśmy się tworząc Dom Nadziei? W polskiej strukturze pomocy osobom specjalnej troski nie ma program kompleksowej opieki . Są wprawdzie Ośrodki Wczesnej Interwencji, przedszkola specjalne, szkoły życia, klasy specjalne i integracyjne, później ewentualnie warsztaty terapii zajęciowej i domy opieki społecznej. Jednakże, to co przeżyliśmy my wszyscy, to bezradność rodziców przytłoczonych ciężarem urodzenia dziecka niepełnosprawnego przy totalnym braku powszechnie dostępnej informacji o opiece, metodach rehabilitacji i ośrodkach niosących pomoc. Dlatego jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia jest objęcie kompleksową opieką (od urodzenia po godne życie dorosłe) dzieci specjalnej troski. W tej chwili cel ten realizujemy poprzez udostępnianie (wymianę) wszelkich informacji o metodach leczenia, rehabilitacji, przepisach prawnych, sposobach udzielania pomocy. W planach mamy utworzenie Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego umożliwiającego wielokierunkową pomoc w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, szczególnie z terenu Nowej Huty. Nasza bieżąca działalność to wspólne okolicznościowe spotkania (święty Mikołaj, Dzień Dziecka, świąteczne biesiadowania, wycieczki plenerowe takie jak Olszanica i inne). Raz w miesiącu my- rodzice spotykamy się sami, bez dzieci, w celach omówienia bieżącej działalności, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, podzielenia się naszymi problemami. Dzięki życzliwości Pani Dyrektor- Barbary Mikrut nasze spotkania mogą odbywać się na terenie Przedszkola nr 100. W najbliższym czasie ukaże się dwu miesięcznik ,,Sprawni Niepełnosprawni,, poruszający problematykę szeroko pojętej niepełnosprawności. Gazeta ta będzie wydawana przy współpracy z grupą dziennikarzy. W dalszych planach mamy zamiar wybudować Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo- Wypoczynkowe Dom Nadziei
    Każdy rodzaj działalności wymaga zaangażowania wielu osób, bezinteresownej pracy i pomocy oraz nakładu finansowego. Jesteśmy otwarci na współpracę i bardzo chętnie przyjmujemy do naszego Stowarzyszenia wszystkich zainteresowanych.
Tel. kontaktowy: 644-66-60
Renata Jacher, mama Adasia


Jesteśmy w Stowarzyszeniu Dom Nadziei.

    Wstępując w 2001 roku do Stowarzyszenia Dom Nadziei zetknęłam się po raz pierwszy z grupą ludzi, którą łączą wspólne troski i cele. Chętnie zaczęłam chodzić na nasze comiesięczne spotkania, gdzie znalazłam pełne zrozumienie, a także uzyskałam wiele cennych informacji dotyczących wychowania, metod rehabilitacji i opieki nad dzieckiem. Przekonałam się, że nie jestem sama, że jest nas cała grupa ludzi i że wspólnie można osiągnąć to, czego nigdy nie dokona jednostka. Zmniejszyło to trochę moje obawy i pozwoliło optymistyczniej spojrzeć w przyszłość, która ciągle budzi we mnie niepewność.
    Myślę, że warto być członkiem Stowarzyszenia Dom Nadziei by wspierać się wzajemnie, a swoim zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia pomóc naszym dzieciom w ich dalszym życiu.

Bernadetta Hajduk, mama KingiWróć do spisu treści

 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
  • Rehabilitacja.pl
  • Dar życia


  • Wykonanie WebSite