Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


486693
 
Przedszkole nr 100

Przedszkole 100Nasze przedszkole jest przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie
(3 - 9 dzieci) grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, różnorodny świat czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.

    Przedszkole nie tylko zapewnia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • uszkodzonym narządem ruchu,
 • niepełnosprawnością sprzężoną (z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, dziecięcym porażeniem mózgowym) 
 • z  autyzmem
 • z afazją.

W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:

 • nauczyciele- oligofrenopedagodzy,
 • psycholog,
 • logopedzi,
 • nauczyciele gimnastyki korekcyjnej,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • muzykoterapeuta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci w naszym przedszkolu mogą korzystać z dodatkowych zajęć:

 • dogoterapia
 • warsztaty (np. mydlarskie, ceramiczne).

    Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metoda Snoezelen -Sala Doświadczania Świata,
 • Stymulacja polisensoryczna,
 • Integracja Sensoryczna, 
 • Integracja Bilateralna
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda F. Affolter,
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS,
 • Padagogika M. Montessori,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Masaże, itp.

Więcej o metodach pracy na stronie Jak pomagamy

    Kadra pedagogiczna ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i stwarzając tą samą możliwość zainteresowanym rodzicom.
W swoich szeregach mamy specjalistów od metod: Integracji Sensorycznej, Johansena, Weroniki Sherborne, Marii Montessori oraz posiadamy ukończone dodatkowe studia podyplomowe z zakresu Logopedii, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Naszym głównym celem jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka:

 • bezpieczeństwa,
 • kontaktu z ludźmi ,
 • potrzebę zabawy.

             

 

 

 

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy
i wspomagamy ich rozwój.

    Również jednym z ważnych zadań naszej placówki jest pomaganie rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Staramy się włączać dzieci i ich rodziny w życie w różnych środowiskach.
    Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in. sale zabawowe, sala gimnastyczna, sala doświadczania świata, sala SI z mini siłownią, gabinetami logopedycznymi i gabinetem psychologicznym.

 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
 • Rehabilitacja.pl
 • Dar życia


 • Wykonanie WebSite