Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


485566
 
Sala relaksacyjna

W tym roku szkolnym została zorganizowana w naszym przedszkolu nowa sala, która pozwala na dodatkową stymulację naszych wychowanków i dostarcza im innego rodzaju doświadczeń kinestetycznych.Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków razem z koleżanką postanowiłyśmy zorganizować nowa salę w naszym przedszkolu, która pozwalałaby rozładować napięcie emocjonalne, sytuacje stresogenne i dać możliwość realizowania fizycznej aktywności w sposób jak najbardziej bezpieczny. Zaplanowałyśmy: wystrój, wyposażenie, najbardziej odpowiednie i właściwe detale koncentrując się na możliwościach i upodobaniach dzieci.

Jest to sala relaksacyjna, która służy dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową i z zaburzeniami emocjonalnymi. Na wyposażenie tej sali składają się wszelkiego rodzaju sprzęty służące kształtowaniu zmysłu równowagi, stymulacji przedsionkowej, umożliwiające naturalny ruchowy rozwój dzieci- skakanie, wspinanie, bujanie, kołysanie, chowanie się i kręcenie. Ściany i podłogi wyścielone są miękkimi materacami, przymocowane są drabinki gimnastyczne, zawieszone różnego rodzaju huśtawki, a w centralnym miejscu znalazł się basen z piłeczkami. Ponadto znajdują się tam poduszki, materace, podgłówki, siedziska i bujaczki. Aranżacja, wyposażenie i sprzęt daje poczucie bezpieczeństwa, spokój i relaksację.
Na ogólną atmosferę w dużym stopniu wpływa również kolorystyka sali, dominuje kolor zielony, który uspakaja i ciepły kolor morelowy ścian.

    Pobyt w tej sali przynosi w rezultacie nie tylko poprawę rozwoju motorycznego, ale również daje możliwość odprężenia, zmniejsza liczbę zachowań autoagresyjnych i stereotypowych oraz częstotliwość występowania różnego typu nie akceptowanych społecznie zachowań.
Zajęcia tam odbywające się wpływają na wykształcenie świadomości ciała i wyodrębnienia jego części, nawiązanie bardziej pozytywnych relacji z otaczającym światem, poszerzenie umiejętności określenia osobistej przestrzeni podczas relacji z innymi, wzrost uwagi i otwartości na sygnały płynące z otoczenia.

    Sala relaksacyjna pozwala przełamać trudności związane z postrzeganiem zaburzonego
obrazu własnego ciała, braku kontroli nad ruchami i problemami w komunikacji . Tego typu działania wymagały stworzenia bezpiecznego środowiska jakim stała się sala relaksacyjna motywująca do aktywności. Nasza nowa sala zachęca do przejawiania własnej inicjatywy i aktywności, my jako nauczyciele proponujemy dzieciom różnego rodzaju stymulacje przy użyciu znajdujących się tu sprzętów pamiętając o konieczności pozostawienia wyboru.

    W procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych jest bardzo ważne pobudzanie zmysłów, oddziaływanie na nie przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców. Oddziałuje się nań poddając dzieciom bodźce w specjalnie do tego celu przygotowanej sali (relaksacyjnej).
Pobyt w niej daje możliwość odprężenia oraz stwarza poczucie bezpieczeństwa ogranicza zatem częstotliwość występowania różnego typu nie akceptowanych społecznie reakcji.

    Rodzice także mają swój udział w powstawaniu tej sali: państwo Siepraccy, pan Skibka malowali okno, drzwi i ściany w swoim wolnym czasie, a nawet poświecając weekendy.
Najbardziej cieszy nas fakt, iż dzieci bardzo lubią bawić się w tej sali. Przez drzwi słychać ich śmiechy i radosne pokrzykiwania.
Zapraszamy do zapoznaniem się z salą relaksacyjną i atmosferą tam panującą.

Elżbieta Wybituła, nauczycielWróć do spisu treści

 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
  • Rehabilitacja.pl
  • Dar życia


  • Wykonanie WebSite